8.6.09

Pronunciament de l'Administració en relació a la tinença d'arma de foc i credencial

Els membres del nostre col·lectiu que provenen de l'escala jeràrquica del CME conserven encara arma i credencial. Ja disposem de la resposta de l'Administració en relació a aquest afer, tot i que encara no sabem com s'articularà la devolució dels efectes esmentats.