19.10.18

PERCEPCIÓ DEL 100% DE LES RETRIBUCIONS A PARTIR DEL PRIMER DIA DE BAIXA

Ahir es va publicar al DOGC el Decret LLei 5/2018, de 16 d'octubre, sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic, que ha entrat en vigor avui, divendres 19 d'octubre. 

D'ara endavant, els funcionaris que a partir d'avui passin a la situació d'incapacitat temporal percebran, en tots els casos, un complement de la prestació econòmica d'incapacitat temporal fins el 100 % de les retribucions fixes i periòdiques del mes d'inici de la incapacitat temporal. (Tingueu present que això només s'aplicarà als funcionaris que agafin la baixa a partir d'avui, però no als que des d'ahir o abans ja estiguessin de baixa sense estar en cap dels supòsits que ja donaven dret a demanar la millora del 100 % de retribucions).

Per a més informació, accediu a la part privada.

Junta Directiva d'AFITCME