31.1.18

FORMACIÓ ADREÇADA ALS FUNCIONARIS DE L'ESCALA DE SUPORT

Avui ens han informat sobre el programa d'activitats formatives del ISPC pel 2018.

A instancies d'AFITCME, el programa inclou dos cursos adreçats específicament a cobrir les necessitats formatives d'una part dels membres de l'escala de suport:
  • Curs d'administració electrònica
  • Curs d'informàtica forense
De totes maneres, magrat que aquests dos cursos ja estan previstos a l'Acord, l'Àrea de Continguts de FormacióPolicial de l'ISPC encara no els ha planificat i, per tant, no us en podem ampliar la informació. Tan aviat com tinguem notícies sobre el temari i la previsió de les dates en què s'impartiran us ho comunicarem.

Us recordem que, a part d'aquests dos cursos amb continguts especialment enfocats a cobrir part de les necessitats dels funcionaris de l'escala de suport, sempre que hi hagi vacants els facultatius i tècnics també podem optar a accedir a la resta de cursos oberts a totes les escales de la PGME relacionats amb les tasques desenvolupades. 

Des de la Junta Directiva som perfectament conscients de que les necessitats formatives de l'escala de suport són molt més extenses que les que intenta satisfer l'Acord de Formació Contínua, però tenint en compte que representem menys de l'1% del col·lectiu de la PGME i que som un col·lectiu molt diversificat amb més de 20 titulacions i especialitats diferents, és molt complexe resoldre la manca d'oferta formativa que abarqui a tot el col·lectiu.  

Així i tot, no ens conformem i seguirem reclamant una formació adequada a les necessitats del col·lectiu. En aquesta línia, us recordem que AFITCME va aconseguir que l'acord sobre condicions laborals signat el gener de 2015 inclogués el reconeixement d'una reserva d'hores en concepte de formació pels funcionaris de l'escala de suport, és a dir, el dret a computar contra la prestació anual (com si fossin hores de treball efectiu) l'activitat formativa relacionada  amb les funcions o el lloc de treball desenvolupat, fins un màxim anual de 37 hores i mitja en concepte de formació.

Per tant, recordeu que en matèria de formació, al marge de la que ofereixi l'ISPC, també disposeu del dret de que us computin com hores de treball efectiu les que dediqueu a formació relacionada amb la vostra titulació o el lloc de treball desenvolupat, autoritzada i/o organitzada  per administracions públiques o universitats i col·legis professionals.
La Junta Directiva d'AFITCME