30.11.17

RÈGIM DE PERMISOS PER LA PARTICIPACIÓ EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 21 DE DESEMBRE

S'han publicat els següents documents que regulen el règim de permisos per la participació en la jornada electoral del 21 de desembre:
  • Instrucció 8/2017, de 24 de novembre, sobre els permisos dels funcionaris del CME per exercir el dret a vot en les eleccions al Parlament de Catalunya convocades pel 21 de desembre
  • Comunicat intern de la subdirectora general de Recursos Humans de 24 de novembre sobre els criteris d'aplicació en el cas de participació dels membres del CME com a membres de meses electorals, com a interventors o apoderats en aquesta jornada electoral.
Podeu consultar la informació sobre aquests documents a la part privada de la web.

Junta Directiva d'AFITCME