1.9.17

REUNIÓ AMB EL CONSELLER D'INTERIOR I COMPENSACIÓ DISPOSITIU CRONOS

Ahir a la tarda vam assistir a una reunió bilateral d'AFITCME amb el nou conseller d'Interior, Sr. Joaquim Forn, en la qual també van assistir el Director General de la Policia, Sr. Pere Soler, i el Major, Sr. Josep LLuís Trapero.  Es tracta d'una entrevista que AFITCME va demanar el mes de juliol per poder-nos conèixer amb el nou conseller, en la qual vam exposar de primera mà els principals temes que afecten al nostre col·lectiu i que marquen la nostra acció sindical i durant la qual vam demanar que -al marge de les diferents circumstàncies que es puguin produir- l'Administració no deixi d'atendre les nostres demandes per  millorar les condicions laborals dels funcionaris de l'escala de suport.  El conseller va considerar que es tractava de peticions raonables i va delegar en el Director General de la Policia per tal que les gestionés.

Posteriorment, a les 18 hores, vam assistir junt amb les altres organitzacions sindicals representatives del CME a una altra reunió convocada per la subdirectora general de Recursos Humans (SGRH)  per analitzar quines serien les compensacions de l'operació especial cronos que es va activar a conseqüència de l'atemptat terrorista del 17 d'agost fins el dia 23.

L'Administració ens va assegurar que la seva voluntat és reconèixer l'esforç realitzat per tots els membres del CME mitjançant el pagament de totes les hores que es van treballar fora de l'horari habitual que s'hagués hagut de treballar en situació normal sense l'activació del dispositiu cronos.

Malgrat que d'entrada l'Administració només contemplava la possibilitat de compensar totes aquestes hores amb el pagament, les organitzacions sindicals vam demanar que es valori la possibilitat que, en funció del criteri de cada funcionari que les ha realizat, les hores treballades es puguin cobrar o compensar.  Restem a l'espera que tant Prefectura com l'Administració valorin si aquesta opció és assumible i que ens responguin.

Respecte a quan es podria fer efectiu el pagament de les hores, la SGRH ens va informar que ja s'han començat a fer les gestions necessàries perquè sigui el més aviat possible perquè la voluntat de l'Administració és que sigui durant aquest exercici pressupostari, però que difícilment es podran pagar abans del mes d'octubre o novembre.  

Així mateix, per part de les organitzacions sindicals també es va aprofitar per formular altres peticions com, per exemple, que l'Administració valori la possibilitat d'abonar les dietes que corresponguin segons el Decret 138/2008 (encara que s'hagin cobrat hores extraordinàries) o que s'aboni el quilometratge per l'activació d'aquelles persones que puguin demostrar que estaven lluny de la localitat de residència. Tan aviat com l'Administració les hagi valorat i ens respongui, us ho traslladarem.

Finalment, aprofitem aquestes línies per transmetre-us les felicitacions per la dedicació i bona feina desenvolupada per tots els funcionaris del CME, inclosos els de l'escala de suport, que ahir ens van fer arribar personalment el Conseller d'Interior, el Director General de la Policia, el Major i la SGRH, a les quals des de la junta directiva d'AFITCME ens sumem.

Per qualsevol qüestió, restem a la vostra disposició.

Junta Directiva d'AFITCME