8.8.17

RECONEIXEMENT DELS DIES ADDICIONALS DE PAP PER ANTIGUITAT

S'ha publicat la Instrucció 7/2017 sobre normes reguladores dels permisos per assumptes personals de les persones funcionàries del CME per a l'exercici policial 2017-2018 que, per fi, reconeix el dret dels funcionaris del CME de gaudir anualment de dies addicionals d'assumptes personals per antinguitat.

Per a mes informació, consulteu la part privada.

Junta Directiva d'AFITCME