28.11.16

PUBLICACIÓ RESOLUCIÓ CONCURS FACULTATIU I TÈCNIC

Avui s'ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ INT/2654/2016, de 17 de novembre, per la qual es resol el concurs general per a la provisió de llocs de treball de l'escala de suport de la categoria de tècnic/a del cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 800/16) i la RESOLUCIÓ INT/2655/2016, de 17 de novembre, per la qual es resol el concurs general per a la provisió de llocs de treball de l'escala de suport de la categoria de facultatiu/iva del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 900/16).
Documents a la part privada.

Junta Directiva d'AFITCME