28.10.16

PUBLICACIÓ RESULTATS DEFINITIUS CONCURS GENERAL FACULTATIU/IVA (900/16) I TÈCNIC/A (800/16)

En relació amb la convocatòria mitjançant concurs general per a la provisió de llocs de treball per a l'escala de suport, s'han publicat avui les diligències de la comissió de valoració en les quals s'aprova la llista definitiva de la valoració de mèrits de la fase de concurs i la llista amb les persones assignades a un lloc de treball de les categories de tècnic/a i facultatiu/iva del cos de Mossos d'Esquadra.

Per a consultar les llistes, accediu a la part privada.

Junta Directiva d'AFITCME