5.7.16

AVUI S'HAN PUBLICAT LES CONVOCATÒRIES DE CONCURS PER PROVEIR LLOCS DE TÈCNIC I FACULTATIU

Amb data 5 de juliol s'han publicat al DOGC les resolucions de convocatòria mitjançant concurs general per a la provisió de llocs de treball de l'escala de suport de les categories de tècnic (número de registre de la convocatòria 800/16) i de facultatiu (número de registre de la convocatòria 900/16).

Qui estigui interessat en participar en aquestes convocatòries ha de tenir present que el termini per presentar la sol.licitud de participació, degudament emplenada i signada, s'acaba el 22 de juliol.


Junta Directiva d'AFITCME