10.6.16

EL DESGLOSSAMENT DELS LLOCS DE TREBALL DE L'ESCALA DE SUPORT EN UNITATS ADMINISTRATIVES, OBJECTIU ASSOLIT!

Per fi, en compliment del que preveu el punt 2.4.1 de l'Acord signat el 29 de febrer de 2015, en l'última sessió de la Comissió Técnica de Funció Pública s'ha aprovat la modificació de la relació dels llocs de treball (RLT) de l'escala de suport, en el sentit d'identificar la unitat administrativa a la qual estan adscrits. 
Com ja sabeu, aquesta fita respon una reivindicació que AFITCME defensava des de l'any 2012.

La finalitat d'aquesta modificació és afavorir la mobilitat dels funcionaris de les titulacions que tenen més d'una destinació a localitats com Barcelona.

Per aquest motiu, properament l'Administració  notificarà a tots els tècnics i facultatius de l'escala de suport el canvi de denominació del seu lloc de treball, que passarà de referir-se únicament a la titulació (per exemple, facultatiu llicenciat en psicologia, dret, informàtica, econòmiques, etc o tècnic diplomat en infermeria,...)  a concretar també la unitat administrativa a la qual està adscrit (Subdirecció General de Recursos Humans, Direcció de Serveis, Subdirecció General d'Administració i Serveis, Servei d'Assessorament Jurídic, Assessoria Jurídica, Direcció General d'Administració a la Seguretat, Comissaria General d'Investigació Criminal, etc.)

Malgrat que lamentem que la modificació s'hagi fet amb més d'un any de retràs respecte al que estava previst a l'Acord signat el 29 de febrer de 2015, des de la junta Directiva d'AFITCME valorem molt positivament que finalment  l'Administració hagi complert el primer dels compromisos previstos al punt relatiu a la mobilitat de l'escala de suport, ja que considerem que és un objectiu estratègic per garantir que els funcionaris que ho vulguin puguin optar a concursar per diferents destinacions dins d'una mateixa localitat, cosa que fins ara era totalment impossible.

L'exemple d'aquesta fita, que hem assolit amb perseverància i paciència, ens anima i empeny per treballar amb la finalitat d'assolir la resta d'objectius que ens hem marcat per millorar la situació dels funcionaris de l'escala de suport.  
Junts ho aconseguirem!!!

La Junta Directiva d'AFITCME