26.2.16

Dies addicionals de festa a partir del 6è trienni: els tribunals reconeixen un dret que la DGP ens negava

El Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona va dictar la sentència número 381/2014 en la qual va estimar la reclamació d'un membre del CME (representat pels serveis jurídics de SAP/FEPOL) en la qual se li reconeixia el dret a gaudir de 2 dies addicionals de lliure disposició en complir el sisè trienni.
Malgrat que la Generalitat de Catalunya va recórrer aquesta sentència intentant frenar la millora d'aquest dret laboral, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant sentència 260/2015 de 7 d'abril de 2015, ha desestimat el recurs de la Generalitat i ha confirmat la sentència de primera instància guanyada.

Al respecte, des de la Junta Directiva d'AFITCME considerem que aquesta sentència estableix un dret que han de poder gaudir tots els membres del CME. 
Per aquest motiu, aprofitem per felicitar als serveis jurídics de FEPOL per l'èxit assolit i us proposem a tots aquells facultatius i tècnics que tingueu 6 triennis o més reconeguts en la nòmina que reclameu a l'Administració aquest dret mitjançant procediment d'extensió d'efectes de sentència. 

Per tant, aquells que compliu els requisits i estigueu interessats en estendre la sentència al vostre cas particular heu d'omplir i presentar la sol.licitud d'extensió d'efectes de sentència al registre del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona (ciutat de la Justícia) abans del dia 29 d'abril d'enguany
És un procediment que no requereix representació de l'interessat per un lletrat. Únicament s'ha de sol.licitar l'extensió al mateix jutge que va dictar sentència.

RECORDEU: LA DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS ÉS EL 29 D'ABRIL DE 2016

D'altra banda, respecte a tots aquells que abans del 29 d'abril de 2016 no tindreu reconeguts els 6 triennis i, per tant, no podeu demanar extensió d'efectes, des d'AFITCME ens comprometem a fer totes les gestions necessàries perquè el dret que els tribunals ja han reconegut també el reconegui l'Administració per tota la resta del col.lectiu. Us mantindrem informats.

La Junta Directiva d'AFITCME