9.2.16

CONVOCATÒRIA DE CONCURS: L'ADMINISTRACIÓ INCOMPLEIX EL CRONOGRAMA. ESPEREM QUE COMPLEIXI L'ACORD

La setmana passada s'hauria d'haver publicat al DOGC la convocatòria del concurs general de l'escala de suport segons la previsió del darrer cronograma de processos selectius lliurat en la sessió del Consell de la Policia de 18/11/2015. L'Administració ha incomplert la previsió del cronograma perquè la Direcció General de Funció Pública s'ha negat a tramitar la modificació de la RLT dels llocs de treball de suport consistent en identificar les unitats administratives que està prevista en el punt 2.4.1  de l'Acord GOV/26/2015, de 24 de febrer, pel qual es ratifica l'Acord de 29 de gener de 2015 sobre condicions de prestació de serveis del personal funcionari del CME (DOGC núm. 6819 de 26.02.2015), relatiu a la mobilitat del personal de l'escala de suport.

Els representants d'AFITCME hem demanat que es facin les gestions necessàries per complir el més aviat possible allò que preveu l'Acord de Govern en relació amb la mobilitat dels funcionaris de l'escala de suport.

Per a més informació, consulteu la part privada.


La Junta Directiva d'AFITCME