1.12.15

EL DESGLOSSAMENT DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC, MÉS A PROP

Des de l'any 2012 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha reconegut en dos sentències el dret d'AFITCME a ser informada per l'Administració sobre la quantitat, de manera diferenciada, amb què es retribueix cada un dels factors que composen el complement específic de cada lloc de treball de l'escala de suport del CME. 

Com que l'Administració ha evitat -de diferents maneres- donar compliment a les esmentades sentències, el procés judicial encara està en fase d'execució de sentència. 

No obstant, en una interlocutòria de 9 de novembre de 2015 el Jutjat Contenciós Administratiu num 13 del Barcelona, ha tornat a donar la raó a AFITCME quan ha considerat que NO es pot considerar degudament executada per Funció Pública la sentència del TSJC 1050/2012, de 2 d'octubre  i ha  ordenat a l'Administració que en el termini improrrogable d'un mes executi l'esmentada sentència del TSJC, fent constar la quantificació en € amb la qual es retribueix cadascun dels 8 factors que composen el complement específic de cada lloc de treball de l'escala de suport del CME (especial dificultat tècnica, grau de dedicació, responsabilitat, incompatibilitat, perillositat, penositat, mobilitat per raó del servei i especificitat d'horaris).


Després de tant temps, el desglossament del complement específic està una mica més aprop. 

Si voleu conèixer els termes de la interlocutòria, accediu a la part privada.

La Junta Directiva