19.11.15

ES POSPOSA EL CONCURS DE L'ESCALA DE SUPORT: NOU CRONOGRAMA

En la sessió del Consell de la Policia d'ahir la subdirectora general de Recursos Humans de la DGP va comunicar que s'han modificat les previsions del cronograma de processos selectius que ens van lliurar el dia 5 d'octubre, en el sentit de posposar un parell de mesos l'esmentada convocatòria.

Per tenir més informació al respecte, visualitzar el cronograma i conèixer la calendarització del procés, accedeix a la part privada.


La Junta Directiva