2.2.15

AFITCME SUBSCRIU L'ACORD SOBRE CONDICIONS LABORALS DEL PERSONAL FUNCIONARI DEL CME

Com a resultat del procés consultiu dut a terme entre els afiliats d'AFITCME, l'Assemblea de l'Associació va decidir donar suport al text del pre-acord de millora de condicions laborals assolit durant el procés de negociació iniciat l'octubre de 2013. 

Per aquest motiu, el dijous 29 de gener AFITCME va subscriure -junt amb les organitzacions sindicals representatives SAP i SICME i el Departament d'Interior- l'Acord de Condicions Laborals del personal funcionari del CME que s'ha estat negociant durant més d'un any.


L'acord signat, que ha rebut el suport del 70 % dels representants de la part social representada en el Consell de la Policia, resta pendent d'aprovació per Acord de Govern. 
Un cop el Govern l'hagi aprovat, la Comissió de seguiment de l'acord es reunirà en el termini màxim d'una setmana per començar a treballar en el desplegament i l'execució dels punts previstos en el document de l'Acord.


La Junta Directiva d'AFITCME