12.1.15

A AFITCME, LA TEVA OPINIÓ COMPTA. CONSULTA SOBRE LA SIGNATURA DE L'ACORD SOBRE CONDICIONS DE TREBALL. TU DECIDEIXES.

Ha arribat l'hora de decidir si la proposta d'acord es converteix en acord.

Un cop hem arribat al final de la llarga negociació entre les organitzacions sindicals representatives del CME i l'Administració, és hora de determinar si la proposta d'acord es converteix en Acord i es fa efectiva. 

El text del pre-acord reconeix guanys importants i estratègics pel nostre col·lectiu, com per exemple:
  •  el desglossament a l'RLT dels llocs de treball de facultatiu i tècnic en unitats administratives, de manera que es garanteixi un mínim de mobilitat,
  •  el compromís de convocatòria de concurs de trasllats i la regularització dels llocs de treball dels funcionaris que estan en adscripció provisional, 
  •  el reconeixement d'hores  en concepte de formació fins a un màxim anual de 37 hores i mitja com si fossin de treball efectiu, 
  • permís per compensació horària per treballar determinats torns de dies festius assenyalats, com el torn de tarda del 5 de gener, amb aplicació de coeficient 1'5,
  •  o la necessitat de revisar el règim d'incompatibilitats. 
És important tenir present que l'Administració ha avisat que en cas que AFITCME decideixi no subscriure el text del pre-acord, automàticament farà decaure totes les mesures que es refereixen exclusivament als funcionaris de l'escala de suport i, per tant, ens quedaríem en la mateixa situació que portem tots aquests anys.

Com que durant el transcurs de la negociació, al marge de les propostes que inclou el text del pre-acord, AFITCME ha posat sobre la taula moltes altres propostes que ha estat impossible consensuar amb l'Administració, com per exemple les relatives a la necessitat de configurar un pla de carrera professional pels funcionaris de l'escala de suport o altres mesures relacionades amb l'ordenació horària (de compactació, de planificació de jornada o de flexibilitat horària), som conscients que el text pot ser objecte de crítica per ser considerat insuficient. 

Per tot això, en la propera assemblea la Junta directiva d'AFITCME sotmetrà el text de la proposta d'acord a consulta i aprovació per part dels afiliats. PARTICIPA-HI!!! Comptem amb tu. 

A AFITCME, LA TEVA OPINIÓ COMPTA!!! 
TU DECIDEIXES.

La Junta Directiva