1.8.14

CURSOS FORMACIÓ 2014 ADREÇATS A FUNCIONARIS ESCALA DE SUPORT I DETECCIÓ NECESSITATS FORMATIVES AMB VISTES A 2015


L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha programat per 2014 dos cursos de 24 hores especialment adreçats als funcionaris de l'escala de suport que està previst que s'imparteixin el darrer trimestre de 2014. 
Es tracta dels següents cursos:

a) Curs de tècniques de declaració (especialment adreçat a facultatius llicenciats en dret que donen suport processal a les actuacions dels agents de policia davant dels òrgans judicials). Està previst pel mes d'octubre, en horari de tarda. 

b) Curs sobre procediment administratiu, que s'hauria de fer durant el mes de novembre, en horari de matí.

Tan aviat com tinguem més informació sobre les dates i horaris concrets, els programes o el nom dels formadors, en farem difusió.

Així mateix, com cada any, hem obert un procés de detecció de necessitats formatives per conèixer de primera mà l'opinió, els interessos i les necessitats en matèria formativa del col·lectiu de funcionaris de l'escala de suport, amb la finalitat de poder començar a preparar propostes de formació per 2015. 
Per aquest motiu us convidem a enviar les vostres propostes a la bústia afitcme@afitcme.org fins el dia 10 de setembre.


La Junta Directiva d'AFITCME