15.4.14

FORMACIÓ 2014: AFITCME organitza un curs d'anàlisi i interpretació de marcadors haplotípics en l'àmbit forense

En la mateixa línia dels darrers anys, enguany AFITCME està organitzant un nou curs dformació gratuït especialment adreçat a funcionaris de l'escala de suport. En aquesta ocasió es tracta d'un curs d'anàlisi i interpretació de marcadors haplotípics en l'àmbit forenseque està adreçat especialment a facultatius biòlegs-bioquímics i a personal amb formació científico-tècnica amb interès en aquesta matèria que té en compte la naturalesa de les funcions dels facultatius adscrits als laboratoris de la Divisió de Policia Científica i pretén actualitzar la seva formació i donar-los eines per prendre sempre les millors decisions tècniques en el desenvolupament de les seves funcions. 


Aquest curs es farà els dies 13, 19, 20, 26 i 27 de maig de 2014


Podeu trobar tota la informació sobre el curs en aquest document.

Les inscripcions s'han de fer  per internetwww.forumcatalunya.com.


L'aposta d'AFITCME per organitzar un curs d'aquestes característiques ve motivada, en primer lloc, per donar resposta a les necessitats que els afiliats ens vau traslladar quan vam fer-vos l'enquesta de necessitats formatives i per satisfer la demanda d'una formació molt especialitzada en un àmbit en el qual l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) no n'ofereix
De cara a l'any vinent el nostre objectiu és treballar per poder continuar oferint cursos específics que puguin interessar a facultatius i tècnics d'altres àmbits.


D'altra banda, pel que fa a l'àmbit formatiu,  aprofitem per comunicar que està previst que la graella de formació contínua de l'ISPC de 2014 inclogui dos cursos especialment adreçats a funcionaris de l'escala de suport: un sobre procediment administratiu i un altre sobre tècniques de declaració i suport processal a les actuacions dels agents de policia davant dels òrgans judicials.

Properament us ampliarem aquestes informacions.

Junta Directiva d'AFITCME