30.12.13

Comunicat intern relatiu a l'increment d'hores de permís per assumptes propis

D'acord amb el comunicat intern de data 30 de desembre de 2013 relatiu a l'increment d'hores de permís per assumptes personals (PAP), el gaudiment del quart dia de PAP per l'exercici policial 2013-2014 previst en la Disposició Addicional Quarta de la Llei orgànica 9/2013 equival a 8 hores i 30 minuts. Si voleu accedir al comunicat intern, entreu a la part privada.

La Junta Directiva d'AFITCME