24.12.13

Augment dels dies de permís per assumptes propis

D'acord amb el que disposa la disposició Addicional Quarta de la  Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, publicada  el dissabte 21 de desembre de 2013 en el BOE (per veure el document, accediu a la part privada), s'han ampliat de 3 a 4 el número de dies de permís per assumptes propis (PAP) a l'any. 

L'esmentada Llei Orgànica 9/2013 modifica l'apartat K de l'article 48 de la Llei 7/2008, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) en aquest sentit. 

Com que aquesta Llei s'ha publicat i ha entrat en vigor abans que s'acabi l'any 2013 entenem que aquest quart dia de PAP també s'entén referit al 2013

En resposta a la sol·licitud que vam fer ahir a la Subdirecció General de Recursos Humans per tal que ens confirmés aquesta interpretació i que ens indiqués els criteris per gaudir d'aquest quart dia de PAP, la Subdirectora ens ha comunicat que malgrat que encara no s'ha publicat cap nota informativa al portal ATRI que contempli cap increment del còmput de les 25 hores que corresponien per al 2013 i que no disposen de cap indicació del Departament d'Interior ni de Funció Pública sobre els criteris per gaudir d'aquest quart dia de PAP, s'entén que aquest quart dia d'assumptes personals també està referit al 2013 i que resten a l'espera de rebre instruccions al respecte.
Així doncs, mentre no disposem de més informació, us recordem que les hores de PAP relatives a l'any policial 2013/2014 es poden gaudir com a màxim fins el dia 30 d'abril de 2014 i que sembla que, finalment, pel 2013 correspondran 4 dies de PAP enlloc dels 3 inicialment previstos.

Com sempre, restem a la vostra diposició per qualsevol consulta o aclariment.

La Junta Directiva d'AFITCME