11.10.13

Per fi es constitueix una comissió de negociació per intentar millorar les condicions laborals dels funcionaris.


Finalment, després de més de dos mesos, ahir es va donar compliment al compromís adquirit per la Direcció del Departament en la sessió del Consell de la Policia de 26 de juliol i es va constituir una Comissió de negociació composada per representants de les organitzacions sindicals representatives del CME, entre les quals AFITCME, i els representants de l'Administració, encapçalats pel secretari general del Departament.


L'objectiu d'aquesta comissió és obrir una negociació global sobre aspectes o qüestions que, en paraules del propi secretari general, puguin tenir un impacte global a tot el CME, però sense que això vulgui dir ignorar les especialitats i la idiosincràsia de l'escala de suport respecte a la resta del Cos. 
En la reunió d'ahir totes les parts vam manifestar la voluntat d'intentar arribar a acords que impliquin assolir millores pel col·lectiu i vam establir les bases de la negociació. Es van tractar aspectes formals sobre com es durà a terme el procés i també es van intentar classificar els continguts susceptibles de ser negociats. 
 
Un cop establertes les bases de la negociació i tenint en compte els paràmetres de les coordenades descrites, abans de la propera reunió de negociació, des d'AFITCME farem arribar les nostres propostes als representants de l'Administració per tal que les puguin estudiar amb antelació. 

Si voleu conèixer més detalls sobre l'evolució del procés negociador entreu a la part privada.

Per qualsevol qüestió, restem a la vostra disposició. 

Cordialment,
La Junta Directiva de l'AFITCME