12.6.13

Per fi, targetes d'identitat professional per als funcionaris de l'escala de suport


Finalment, en resposta a la multitud de sol·licituds i gestions dutes a terme per AFITCME durant els últims anys, la Subdirecció General de Recursos Humans (SGRH) ha publicat la resolució del Director General de la Policia de 7 de maig de 2013 sobre l'acreditació de la identitat dels funcionaris de l'escala de suport del CME que preveu que, per primera vegada, tots els facultatius i tècnics del CME poguem disposar d'una targeta d'identitat professional (TIP) acreditativa de ser membres del CME, fet que celebrem.
Notícia a la part privada del blog

La Junta Directiva de l'AFITCME