3.6.13

PER FI, NOU COMUNICAT SOBRE JORNADA I HORARIS DELS FACULTATIUS I TÈCNICS ADSCRITS A SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ

Tres anys després de la primera sol·licitud que AFITCME va presentar per demanar l'adaptació de l'horari durant els períodes d'estiu, Nadal i Setmana Santa dels funcionaris de l'escala de suport adscrits a serveis d'administració  (tal i com consta en les notes de 20/5/2011 i 22/5/2012), finalment la Subdirecció General de Recursos Humans ha atès la nostra sol·licitud d'adaptació de l'horari.

Notícia a la part privada del blog

La Junta Directiva de l'AFITCME