16.7.12

Per fi arriba la dutxa d'emergència als laboratoris de la DPC!

Finalment, després de tres anys de reclamacions, l'AFITCME aconsegueix que l'Administració instal·li una dutxa d'emergència als laboratoris de la DPC. Tanmateix, la dutxa encara no està operativa perquè no s'ha fet la connexió d'aigua, que esperem que es realitzi en breu. Cal recordar que en cas de produïr-se algun incident que fes necessari el seu us, una dutxa sense aigua no serviria per res.

Aquesta és una reivindicació de l'AFITCME que es remonta al moment del trasllat dels laboratoris al Complex Central a Sabadell. En la primera sessió del Comitè de Seguretat i Salut del CME posterior al trasllat, el 27 de novembre de 2009, el delegat de prevenció de riscos de l'AFITCME va informar a la resta de membres del Comitè sobre la gravetat d'aquest fet i la necessitat de prendre mesures correctores al més aviat possible.

Durant aquests quasi 3 anys, des d'AFITCME s'ha interrogat contínuament als diferents estaments de l'Administració sobre l'estat de les gestions necessàries per instal·lar-la. Finalment han hagut de transcòrrer tres anys per tal que s'instal·li la dutxa. Esperem que no calgui esperar tant perquè hi arribi l'aigua...

Una altra reclamació històrica de l'AFITCME en aquest àmbit ha estat la petició de que es fessin les avaluacions de riscos dels llocs de treball dels laboratoris i malgrat que ja fa un any que els tècnics de prevenció del Departament van visitar les instal·lacions, encara no hem tingut accés als respectius informes. Esperem que per aquest tema tampoc hagin de transcòrrer tres anys per poder conèixer les conclusions de la visita dels tècnics.

Junta Directiva de l'AFITCME