22.5.12

L'AFITCME torna a demanar l’adaptació de l’horari dels facultatius i tècnics adscrits a tasques de suport administratiu durant el periode d’estiu.

El 7 de maig de 2012 l’AFITCME va presentar una sol·licitud adreçada a la Subdirecció General de Recursos Humans relativa a l’horari durant el periode d’estiu de 2012 (1 de juny a 30 de setembre) del personal facultatiu i tècnic del CME (FIT) adscrit a tasques de suport administratiu, amb la finalitat de que se’ls autoritzi a poder escollir entre mantenir l’esquema horari que realitza durant la resta de l’any o bé realitzar la seva jornada de treball de dilluns a divendres de 8 a 15:30 o de 7:30 a 15:00 hores, sempre que les necessitats dels serveis on estan adscrits ho permetin i els caps de les unitats ho acceptin.

Esperem que no hi hagi cap problema perquè l'adaptació horària sol·licitada pugui ser una realitat ben aviat, tenint en compte que no comporta cap contraprestació econòmica, que ajuda a congeniar millor les necessitats dels serveis amb els interessos dels FIT que hi treballen (conciliació vida familiar i laboral) i, sobretot, que es tracta d'una mesura basada en l'equitat i la racionalitat. Si voleu tenir més informació sobre el tema podeu accedir a:

Text íntegre de la sol·licitud presentada

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment,

Junta Directiva de l'AFITCME