17.5.12

De moment, la retallada salarial per 2012 serà del 5 %

Ahir, 15 de maig de 2012, el president de la Generalitat i el Conseller d'Economia van anunciar un tercer pla d'ajust que té per objectiu reduir la despesa en 1.500 milions d'euros i que, entre altres mesures, preveu una nova reducció dels complements salarials dels empleats públics per al 2012.

Ampliar aquesta informació (part privada).

Junta directiva de l’AFITCME