13.3.12

El Parlament de Catalunya aprova per unanimitat una resolució relativa als llocs de treball de l'escala de suport

En el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) número 269 de 12 de març de 2012 s’ha publicat la Resolució 461/IX sobre l'adopció de mesures per a definir les funcions dels llocs de treball de base de l'escala de suport del Cos de Mossos d'Esquadra i l'establiment de sistemes de promoció interna (expedient 250-00707/09), que va ser aprovada, per unanimitat de tots els grups parlamentaris, en la sessió de la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) del Parlament de Catalunya que es va dur a terme el 29 de febrer de 2012.

Si voleu conèixer el posicionament de cada grup parlamentari en la Comissió, us facilitem el següent enllaç, on podreu seguir la seqüència de 14 minuts del debat previ a l'aprovació de la resolució: Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a definir les funcions dels llocs de treball de base de l'escala de suport del Cos de Mossos d'Esquadra i l'establiment de sistemes de promoció (12:00:51 - 12:14:45)

La Junta directiva de l'AFITCME valora molt positivament l'adopció per unanimitat d'aquesta resolució, per un doble motiu:

En primer lloc, per l’aprovació en si mateixa, per haver obtingut el suport de la totalitat de l'arc parlamentari català a favor de:

1) la necessitat de definir les funcions dels llocs de treball base de l'escala de suport amb la finalitat de diferenciar-les dels llocs de treball base dels cossos de gestió i superior; així com de

2) promoure les reformes legals necessàries per tal d'establir sistemes de promoció interna bidireccionals entre els funcionaris dels cossos de gestió i superior d'administració, dels cossos especials i els de l'escala de suport del CME;

I en segon lloc, per haver aconseguit que es retirés la proposta de resolució 250-00617/09 sobre l'accés als llocs de treball de l'escala de suport del CME i del Cos Superior d'Administració, el contingut de la qual era contrari als interessos dels funcionaris de l'escala de suport.

A partir que l’AFITCME va veure publicada en el BOPC la proposta de resolució 250-00617/09, va dur a terme les gestions necessàries amb el grup parlamentari del PPC per instar la retirada de l’esmentada proposta de resolució i va presentar-li un text alternatiu que coincideix amb els termes de la proposta de resolució 250-00707/09, que finalment va presentar el PPC i que es va aprovar en la Comissió del 29 de febrer.

Si voleu tenir més informació podeu accedir a:

Proposta de resolució 250-00617/09 sobre l'accés als llocs de treball de l'escala de suport del CME i del Cos Superior d'Administració

Retirada de la proposta de resolució 250-00617/09

Si us interessa consultar l'estat dels expedients 250-00707/09 o 250-00617/09, us facilitem l'enllaç de la base de dades del sistema d'informació de l'activitat parlamentària: Base de dades (SIAP)

(Per activar els enllaços, accediu a la part privada)

Junta directiva de l’AFITCME