17.11.11

BORSA DE PERMUTES PER A FACULTATIUS I TÈCNICS

L’AFITCME promou una iniciativa per tal d’intentar millorar la mobilitat dels membres de l’escala de suport: la creació d’una borsa de permutes per a facultatius i tècnics (FIT).

Els concursos generals de trasllats convocats per als membres de l’escala de suport no són una opció viable per poder canviar d’unitat orgànica (Servei, Àrea, Unitat...) dins de la mateixa localitat, en tant que a les llistes de llocs ofertats en les diferents convocatòries no s’especifica la unitat a la qual aquests estan adscrits. En l’actualitat, doncs, aquests concursos només serveixen per tal que els membres de l’escala d’una mateixa titulació puguin moure’s entre llocs de treball de diferent localitat o de diferent nivell de destinació. Aquests concursos, a més, es convoquen cada bastant temps i, per tot això, no constitueixen l’eina adequada per a vestir una mínima mobilitat per a un col·lectiu de les nostres característiques i peculiaritats.

Mentre no s’aconsegueixi canviar aquesta situació i com a mesura complementària als concursos, la Junta de l’AFITCME ha decidit intentar organitzar una borsa de permutes per als FIT, amb la finalitat d'intentar millorar la mobilitat dels membres de l'escala de suport, i oferir aquest nou servei als afiliats de l’Associació.

Si voleu conèixer més detalls d’aquesta proposta o de qualsevol altre qüestió, poseu-vos en contacte, personalment o per telèfon, amb qualsevol dels nostres representants o envieu un correu a la bústia afitcme@afitcme.org.

Junta directiva de l’AFITCME