8.10.11

Curs sobre la Llei 26/2010 adreçat a facultatius i tècnics

Ja s'ha publicat a la intranet de la DGP l'oferta del segon curs de formació especialment adreçat als membres de l'escala de suport que, a instàncies de l'AFITCME, consta en la programació de formació contínua que ofereix l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) l'any 2011. Es tracta del curs sobre la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques catalanes, que es farà els dies 22 i 23 de novembre, de 9.30 a 14.30 hores a l'ISPC.

Si voleu tenir més informació podeu accedir a la part privada

Junta directiva de l’AFITCME