19.4.11

L'AFITCME demana empara al Síndic per tal de garantir el dret a la negociació col·lectiva dels Facultatius i Tècnics

L’AFITCME ha presentat una queixa al Síndic de Greuges per tal de denunciar que la Subdirecció General de Recursos Humans (SGRH) massa sovint pren decisions que afecten a les condicions de treball dels facultatius i tècnics sense escoltar prèviament als legítims representants d’aquests treballadors.

L’AFITCME considera que aquesta pràctica es totalment contrària als principis de transparència i participació que han de regir les actuacions de les Administracions públiques i que atempta frontalment contra el dret fonamental a la negociació col·lectiva.

El detonant que ha portat a l’AFITCME a presentar aquesta queixa ha estat la manca d’audiència de la nostra organització en la determinació dels criteris per a seleccionar les persones que havien d’administrar les proves d’accés al CME per a l’any 2011.

La SGRH coneixia l’interès de la nostra organització per tal de parlar d’aquesta qüestió ja que després de la convocatòria d’accés de l’any 2010 li vam manifestar per escrit aquesta voluntat.

Tot i que acceptem que l’establiment d’aquests criteris és una potestat pròpia de l’Administració, entenem que no es poden fixar sense una negociació prèvia amb els representants sindicals dels treballadors.

Si voleu tenir més informació sobre el tema podeu accedir a la part privada.

Junta Directiva de l'AFITCME