28.2.11

L'AFITCME demana la regularització de l’horari d’un lloc de treball de facultatiu a la RLT.

El 28 de febrer de 2011 l’AFITCME ha presentat una sol·licitud adreçada a la Subdirecció General de Recursos Humans relativa a la regularització de l’horari d’un lloc de treball d’un facultatiu a la RLT, amb la finalitat de conèixer el motiu pel qual s’ha assignat un horari normal (N) a aquest lloc de treball de l’escala de suport i, en cas que es tracti d’un error, demanar que s’esmeni la RLT de manera oportuna i s’assigni al lloc de treball esmentat un dels horaris previstos en la normativa.

Si voleu tenir més informació sobre el tema podeu accedir a la part privada.

Junta Directiva de l'AFITCME