1.12.10

Publicació llistes definitives FAS 2009

El 30 de novembre de 2010 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la Resolució IRP/3807/2010, de 24 de novembre, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes de concessió i exclusió d'ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari del cos de mossos d'esquadra per a l'any 2009.

Les llistes definitives de concessió i exclusió dels ajuts es poden consultar a la part privada de l’aplicatiu de la PG-ME, a la intranet del cos elport@l de la dgp i a les delegacions territorials del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Accés al text íntegre de la resolució