2.12.10

L’AFITCME signa l’Acord de la comissió de seguiment del Pacte de compensació de les guàrdies no presencials

Dins el marc de la Comissió de seguiment del Pacte sobre la regulació i la compensació de les guàrdies no presencials que es va signar el 8 de
gener de 2010, l’AFITCME, el SAP-UGT i l’SPC hem arribat a un acord amb l’Administració sobre l’aplicació del Pacte en el període comprès entre l’1 de juliol de 2009 i el 31 de gener de 2010.

Segons estableix l’Acord, aquells membres del cos que hagin realitzat guàrdies no presencials durant el període esmentat i que encara no han pogut gaudir de les hores generades rebran una compensació econòmica pel que fa al 70% de les hores acreditades, a raó de 12€ per hora, i pel que fa al restant 30% d’hores es podran gaudir abans del 31 de gener de 2013 mitjançant hores de permís.
L’Administració s’ha compromès a posar els recursos humans i materials adients amb la finalitat de procurar que les compensacions econòmiques s’abonin en la nòmina del mes de desembre de 2010.

Si voleu accedir al text íntegre de l’Acord cliqueu aquí.