7.12.10

L'AFITCME PROTEGEIX LES DADES PERSONALS DELS FACULTATIUS I TÈCNICS QUE COMPAREIXEN EN PROCEDIMENTS JUDICIALS

Els membres de l'escala de suport no compten amb una Targeta d'Identitat Professional (TIP) com la que tenen els membres de la resta d'escales del cos de Mossos d'Esquadra (CME) perquè l'Administració considera que amb la normativa actual això no és possible.

D'aquesta manera, per identificar-se com a membres del CME els facultatius i tècnics (FiT) disposen de les targetes d’identificació que utilitza el personal d'Administració de la Generalitat o d'altres de similars, tot i que cap d’aquestes targetes d'identificació no compta amb cap número d'identitat professional que el funcionari pugui usar per identificar-se en les seves compareixences judicials com a FiT.

Aquest fet provoca que la identitat del FiT quedi desprotegida davant de tercers en situacions en les quals caldria que l'Administració vetllés per protegir les seves dades personals, arribant a produir-se situacions tan curioses com, per exemple, quan hi ha procediments judicials en els quals compareixen membres de l'escala de suport juntament amb membres d'altres escales del CME i aquests últims es poden identificar a través del seu número de TIP però en canvi els FiT han de facilitar les seves dades personals.

Davant aquesta situació tan injusta, fa més d’un any que l'AFITCME va demanar a l'Administració que, com a mínim, proveís d’una targeta identificativa amb un número de TIP o similar a aquells FiT que haguessin d’identificar-se com a membres de l’escala de suport en les diligències judicials en què participessin. Finalment, l'Administració ha accedit a la nostra petició i els dotarà d’una acreditació professional específica per tal que s'identifiquin en els procediments judicials en els quals intervinguin com a pèrits, testimonis o figures similars.

Des de l'AFITCME ens alegrem de la decisió de l'Administració perquè representa una mesura de protecció dels membres de l'escala de suport que era urgent i necessària. Tanmateix, i així li ho hem exposat, considerem que aquesta solució no és satisfactòria ja que no resol el problema i ha de ser entesa com provisional i transitòria fins que no s'abordi la modificació de la normativa, que entenem que s’ha de fer amb caràcter urgent, tant per aquest com per altres temes que afecten a l’escala de suport i que requereixen una regulació.

Si voleu tenir més informació sobre el tema podeu accedir a:

Resolució de 25/11/2010 sobre l’acreditació de la identitat dels facultatius de l’escala de suport.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment,

Junta Directiva de l’AFITCME