3.12.10

L'AFITCME demana informació sobre la inclusió dels membres de l’escala de suport al PGH.

El 29 de novembre de 2010 l’AFITCME ha presentat una sol·licitud adreçada a la Subdirecció General de Recursos Humans relativa a la inclusió dels membres de l’escala de suport a l’aplicatiu Planificació i Gestió Horària (PGH), amb la finalitat de conèixer si aquest canvi en la gestió horària dels facultatius i tècnics del CME tindrà alguna repercussió pràctica sobre els funcionaris de l’escala de suport o si només es tracta d’un canvi amb efectes netament de gestió que no incidirà sobre els treballadors. En el mateix escrit també sol·licitem informació sobre si la inclusió al PGH dels membres de l’escala de suport afecta a tots els funcionaris en actiu de l’escala o si, per contra, hi ha alguna excepció.

Si voleu tenir més informació sobre el tema podeu accedir a:

Sol·licitud presentada i comunicat intern de la SGRH sobre la inclusió dels facultatius i tècnics al PGH.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment,

Junta Directiva de l’AFITCME