15.11.10

Publicació de llistes provisionals (química) i definitives (economia)

Avui s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5755) les següents resolucions:

RESOLUCIÓ IRP/3616/2010, de 28 d'octubre, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals de la convocatòria de concurs oposició, pel torn lliure, per cobrir quatre places de la categoria de facultatiu/iva de l'escala de suport del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat, química (núm. de registre de la convocatòria DPL/10/10).

RESOLUCIÓ IRP/3621/2010, de 4 de novembre, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes definitives de la convocatòria de concurs oposició, pel torn lliure, per cobrir una plaça de la categoria de facultatiu/iva de l'escala de suport del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat, economia (núm. de registre de la convocatòria DPL/04/10).

química

economia

Comitè Permanent de l'AFITCME