12.11.10

Publicació de llistes definitives

Avui s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5754) les resolucions IRP/3597/2010, IRP/3598/2010, IRP/3599/2010, IRP/3600/2010, IRP/3601/2010, IRP/3602/2010 i IRP/3603/2010 de 4 de novembre, per les qual s'aproven i es fan públiques les llistes definitives de les convocatòries de concurs oposició, pel torn de promoció lliure, per cobrir places de la categoria de facultatiu/iva de l'escala de suport del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat en medicina (DPL/05/10), informàtica (DPL/07/10), arquitectura (DPL/09/10), enginyeria de telecomunicacions (DPL/11/10), periodisme (DPL/15/10), veterinària (DPL/17/10) i de tècnic/a de la mateixa escala en infermeria (DLP/18/10).

medicina

informàtica

arquitectura

enginyeria de telecomunicacions

periodisme

veterinària

infermeria