24.11.10

El Síndic dona la raó a l’AFITCME i reconeix irregularitats en el trasllat dels FIT de la DPC al complex central d’EGARA

El 3 de març de 2010 l’AFITCME va plantejar una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya per les irregularitats comeses per l'Administració en el procés de trasllat dels facultatius adscrits a la Divisió de Policia Científica des de les instal·lacions de Barcelona fins al complex Egara de Sabadell.

Finalment, vuit mesos més tard, després d’haver estudiat l’assumpte denunciat, el Síndic de Greuges de Catalunya ens ha donat la raó i ha reconegut que l’Administració va cometre irregularitats en l’esmentat procés de trasllat ja que l’adopció de la decisió administrativa va ser posterior al trasllat efectiu del personal. Per aquest motiu, el Síndic s’ha adreçat a l’Administració per recordar-li els deures legals que hagués hagut de respectar.

Des de l’AFITCME valorem positivament el pronunciament del Síndic de Greuges, tot i que per la gravetat dels fets ens sembla poc contundent, i posarem en marxa una sèrie de mesures per tal de garantir que fets com aquest no es tornin a repetir.

Restem a la vostra disposició,

Junta Directiva de l’AFITCME

Resposta del Síndic