26.10.10

L'AFITCME demana empara al Síndic perquè l’Administració respongui la sol·licitud sobre la creació de cinc llocs de facultatiu coordinador (A1-26)

El 15 de març de 2010 l’AFITCME va presentar una sol·licitud de rèplica a la resposta de la Subdirecció General de Recursos Humans a una sol·licitud de 7/10/2009 en què ens interessàvem per la creació de cinc llocs de treball de facultatius coordinadors en matèria de recursos penals (A26) apareguts a la RLT. A l’esmentada sol·licitud de rèplica demanàvem que es responguin totes les qüestions plantejades en la primera sol·licitud i denunciàvem la redundància de les funcions que s’han atribuït als nous llocs de treball amb les d’altres operadors de la DGP. També vam denunciar que els membres de l’escala de suport no tenim cap pla de carrera i reclamàvem que s’obrís el debat sobre aquesta qüestió i sobre les funcions i l’estructura dels facultatius i tècnics del CME.

Després d’haver reclamat la resposta a la nostra sol·licitud sense cap resultat, ens hem vist obligats a presentar una queixa al Síndic de Greuges amb l’objectiu d’aconseguir que l’Administració es pronunciï expressament.

Si voleu tenir més informació sobre el tema podeu accedir a:

Text íntegre de la queixa presentada

Text íntegre de la sol·licitud de rèplica presentada per AFITCME

Junta Directiva de l’AFITCME