20.10.10

L'AFITCME demana empara al Síndic perquè l’Administració no respon una sol·licitud relativa al lloc de treball de facultatiu en seguretat viària

L'AFITCME ha presentat una queixa al Síndic de Greuges per la manca de resposta de l’Administració a la sol·licitud en la qual vam plantejar una sèrie d’objeccions i observacions en relació amb la creació d’un lloc de treball de facultatiu/va seguretat viària, així com també un seguit de temes relacionats amb la carrera professional dels FiT, el contingut de les bases de les convocatòries d’accés a l’escala de suport i algunes incongruències de l’actuació de la Direcció General de la Policia en matèria de personal i relacions laborals, etc.

L’AFITCME va presentar la sol·licitud el dia 2 de juliol de 2010 i, després d’haver reclamat la resposta ens hem vist obligats a presentar aquesta queixa amb l’objectiu d’aconseguir que l’Administració es pronunciï expressament.

Si voleu tenir més informació sobre el tema podeu accedir a:

Text íntegre de la queixa presentada

Text íntegre de la sol·licitud original

Junta Directiva de l’AFITCME