6.9.10

Publicació de llistes provisionals

Avui s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5708) les resolucions IRP/2810/2010, IRP/2811/2010, IRP/2812/2010, IRP/2813/2010 i IRP/2814/2010, d'1 7 de setembre, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals de les convocatòries de concurs oposició, pel torn lliure, per cobrir places de la categoria de facultatiu/iva, psicologia, història, farmàcia, biologia-bioquímica i enginyeria industrial, de l'escala de suport del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria DPL/06/10, DPL/08/10, DPL/12/10, DPL/19/10 i DPL/23/10, respectivament).

Psicologia
Història
Farmàcia
Biologia-Bioquímica
Enginyeria Industrial