27.9.10

L'AFITCME demana més transparència i més publicitat en els processos selectius d’accés a l’escala de suport

L’AFITCME ha presentat una sol·licitud adreçada a la Subdirecció General de Recursos Humans relativa a les convocatòries de concurs oposició per cobrir places de facultatius i tècnics del CME i a la realització dels exercicis de la primera prova de les convocatòries publicades durant 2010.

D’una banda, a la sol·licitud demanem que les bases de les properes convocatòries de concurs oposició, tant per promoció interna com per torn lliure, continguin, respecte dels qüestionaris tipus test, els criteris de valoració de les preguntes no respostes o amb més d’una resposta, la penalització de les preguntes errònies, el número de preguntes de reserva i la fórmula que s’aplicarà per valorar l’exercici.

Per altra banda, per tal d’afavorir la transparència dels processos selectius, demanem que en els propers exercicis de coneixements corresponents a la resta de convocatòries que estan pendents de realitzar-se es doni una còpia del full de les respostes als opositors i que un cop s’hagin fet les proves es publiquin els qüestionaris de les preguntes i les plantilles de les respostes, així com els enunciats de les preguntes curtes i dels temes a desenvolupar.

Sol·licitud presentada.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment,

Junta Directiva de l’AFITCME

1 comentari:

Anònim ha dit...

He llegit el vostre comunicat, moltíssimes gràcies per fer-ho!Crec que tot el que demaneu és necessari i ajudarà molt a la gent en futures convocatòries.