9.8.10

L'AFITCME sol·licita rentat de bates per a tot el personal de la DPC exposat a riscos biològics

AFITCME ha sol·licitat diverses vegades a l'administració l'aplicació de les mesures higièniques contemplades en l'article 7 del Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, de protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició als agents biològics durant el treball.

Després d'aquestes reiterades peticions per part de l'AFITCME, l'Administració finalment ha accedit a rentar les bates del personal dels laboratoris de la DPC exposats a riscos biològics. Sorprenentment, però, aquesta mesura s'està aplicant tant sols al personal facultatiu.

Des d'AFITCME entenem que el fet que determina la necessitat d'aquesta mesura d'higiene laboral és el risc d'exposició a agents biològics i no el fet de pertànyer a un cos o escala determinats.

Per una sèrie de disfuncions i de irregularitats, hi ha membres del CME que no pertanyen a l'escala de suport que desenvolupen funcions pròpies dels facultatius als laboratoris de la DPC amb risc d'exposició a agents biològics.

Des d'AFITCME pensem que mentre els membres de les escales operatives realitzin tasques que comportin risc d'exposició a agents biològics, aquests han de disposar de les mesures d'higiene laboral que pertoquen segons la normativa vigent en igualtat de condicions que la resta de treballadors, per això hem adreçat una sol·licitud a l'Administració en aquest sentit.

Podeu accedir al text íntegre de la sol·licitud presentada aquí.

Restem a la vostra disposició,

Comitè Permanent de l’AFITCME