7.6.10

Publicació de resolucions que declaren desertes convocatòries de promoció interna

Avui s’han publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5644) les resolucions IRP/1763/2010 i IRP/1764/2010 de 27 de maig, i IRP/1765/2010 de 31 de maig, per les quals es declaren desertes les convocatòries de concurs oposició, pel torn de promoció interna, de les categories de facultatiu/iva de l'escala de suport del cos de mossos de ciències polítiques (DP/16/10), dret (DP/03/10) i seguretat viària (DP/26/10), respectivament.

Accés al text íntegre de les resolucions:

ciències polítiques

dret

seguretat viària