25.5.10

Publicació de tres convocatòries pel torn de promoció interna

Avui s’han publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5635) les resolucions IRP/1613/2010, IRP/1614/2010 i IRP/1615/2010 de 30 d’abril, de convocatòria de concurs oposició, pel torn de promoció interna, de les categories de facultatiu/iva de l'escala de suport del cos de mossos d'esquadra enginyeria de telecomunicacions (DP/11/10), arquitectura (DP/09/10) i tècnic/a de l'escala de suport del cos de mossos d'esquadra infermeria (DP/18/10), respectivament.

Accés al text íntegre de les resolucions:

arquitectura

enginyeria de telecomunicacions

infermeria