20.5.10

Publicació de quatre convocatòries pel torn de promoció interna

Avui s’han publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5633) les resolucions IRP/1575/2010 i IRP/1576/2010, de 29 d’abril i les IRP/1574/2010 i IRP/1577/2010 de 30 d’abril, de convocatòria de concurs oposició, pel torn de promoció interna, de les categories de facultatiu/iva de l'escala de suport del cos de mossos d'esquadra llicenciats en economia (DP/04/10), periodisme (DP/15/10), veterinària (DP/17/10) i medicina (DP/05/10), respectivament.

Accés al text íntegre de les resolucions:

economia

periodisme

veterinària

medicina