26.5.10

L’AFITCME demana canvis en els criteris de selecció dels vigilants per a les proves d’accés al CME

Aquest any, i a instàncies de l’AFITCME, la Subdirecció General de Recursos Humans (SGRH) va decidir no excloure a priori els membres de l’escala de suport de la possibilitat de participar en les tasques de vigilància de les proves d’accés a la categoria de Mosso.

Tot i això, els criteris de desempat que va fixar la SGRH pel cas que hi haguessin més persones interessades que nombre de vacants van provocar que, a la pràctica, es perpetués la discriminació de facultatius i tècnics.

Per aquest motiu l’AFITCME ha presentat una nova sol·licitud en què demana que l’Administració reconsideri la seva posició i en les futures convocatòries redacti uns criteris de desempat que no perjudiquin als membres de l’escala de suport i puguin participar en aquest procés de selecció en igualtat de condicions que la resta de personal de la DGP afectat.

Si voleu tenir més informació sobre el tema podeu accedir a:

Text íntegre de la sol·licitud presentada

Text íntegre del comunicat intern de la SGRH de data 23 de febrer de 2010

Junta Directiva de l'AFITCME