9.4.10

Rèplica de l'AFITCME en relació amb l'exclusió de l'aplicació de l'acord sobre equiparació retributiva del 2008

La Subdirecció General de Recursos Humans va respondre la sol·licitud presentada el 16/12/2009 per l'AFITCME en la qual demanàvem a l’administració que ens informés dels motius pels quals es va excloure a una part del col·lectiu dels membres de l’escala de suport de l’Acord sobre equiparació retributiva de personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra signat l'any 2008 i de la qual ja vam informar en aquest blog.

Tenint en compte els arguments exposats per l'Administració, que podeu consultar si accediu al text íntegre de la seva resposta, l'AFITCME ha decidit presentar un escrit de rèplica en el qual exposem els motius pels quals entenem que no està justificada l'exclusió d'una part dels membres de l'escala de suport de l'aplicació de l'acord i demanem l'obertura d'un procés de diàleg per tal de negociar la inclusió al citat Acord dels membres que en van ser exclosos.

Si voleu tenir més informació sobre el tema podeu accedir a:

Text íntegre de la resposta donada per la SGRH

Text íntegre de la sol·licitud de rèplica presentada per l'AFITCME

Junta Directiva de l'AFITCME