29.4.10

Publicació de tres convocatòries pel torn de promoció interna

Avui s’han publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5618) les resolucions IRP/1318/2010, de 15 d’abril, i IRP/1319/2010 i IRP/1320/2010, ambdós de 19 d’abril, de convocatòria de concurs oposició, pel torn de promoció interna, de les categories de facultatiu/iva de l'escala de suport del cos de mossos d'esquadra llicenciats en química (DP/10/10) i farmàcia (DP/12/10) i biologia-bioquímica (DP/19/10), respectivament.

Accés al text íntegre de les resolucions:

Químic

Farmàcia

Biologia-Bioquímica