6.4.10

L'AFITCME demana empara al Síndic per la manca de resposta de l'Administració en relació amb els peritatges de la DPC

L’AFITCME ha presentat una queixa al Síndic de Greuges per la manca de resposta de l'Administració a la sol·licitud en la què li demanàvem que ens especifiqués els requisits mínims (en referència a la titulació requerida i experiència professional) que ha de complir un perit que signa dictàmens en cadascun dels laboratoris (químic, biològic i d’informàtica forense) de la Divisió de Policia Científica del Cos de Mossos d’Esquadra.

L’AFITCME va presentar la sol·licitud el 14 d'octubre de 2009 i, després de reclamar en diverses ocasions i amb resultat infructuós que l’Administració es pronunciés sobre la qüestió, ens hem vist obligats a presentar aquesta queixa per tal d’aconseguir-ne un posicionament exprés.


Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o qüestió,

Junta Directiva de l’AFITCME

Accedir a la queixa presentada

Accedir a la Sol·licitud original